ارتباط با ما

آزمایشگاه تخصصی پایاکاونت

شیراز – شهرک صنعتی آب باریک
نمایندگی مرکزی: شیراز – بالاتر از دروازه قرآن
مجتمع تعمیرگاهی فارس – شیراز شهاب

تلفن:
۰۹۱۷۵۹۰۷۳۷۵ – ۰۹۱۷۳۱۵۷۰۶۲