رینگ موتور بعنوان یکی از حیاتی ترین و در عین حال ارزان ترین عضو قلب تپنده خودروی شما می باشد. بنا به دو علت ذکر شده زمینه جهت سوءاستفاده احتمالی در بازار قطعات یدکی فراهم میگردد. بنابراین لازم می باشد.

بمنظور جلوگیری از صرف هزینه و زمان و همچنین پرهیز از باز و بست مجدد قطعات موتور و مشکلاتی از این دست، تست تنش مماسی رینگ موتور از حیاتی ترین به روز ترین اقدامات پیشگیرانه خواهد بود.
لازم به ذکر است تست مورد نظر در عین بدیع و نوپا بودن، در بزرگترین آزمایشگاه های صنایع خودرو سازی جهان مرسوم ، متداول و اجباری می باشد.