آنالیز روغن یکی از تکنیکهای اصلی مراقبت وضعیت ماشین آلات به شمار می رود. در این تکنیک، مقداری از روغن روانکاری تجهیز به عنوان نمونه گرفته شده و پس از ذخيره در ظرفهای ویژه ای، به آزمایشگاه ارسال می شود. سپس با انجام یک سری تستهای از پیش تعیین شده، از وضعیت روانکار و نیز وضعیت ماشین، اطلاعات مفیدی به دست می آید.
اهداف :
• کمک به اجرای برنامه های مراقبت وضعیت ماشین آلات در صنایع مختلف از طریق انجام آزمایش های روغن ارائه مشاوره در رابطه با انتخاب روغن و موضوعات مرتبط با مراقبت وضعیت

• مشاوره در زمینه مدیرت ماشین آلات عمرانی و معدنی مشاوره در زمینه سازماندهی خدمات پس از فروش شرکتهای تولید کننده ماشین آلات عمرانی و حمل ونقل انجام تستها جهت عیب یابی